Nuorten Kontiolahti

Pika­lin­kit

Ajan­koh­taista

Muista myös tämä!

Jousiammunta

KonaAction –
Nuorille
kohdennettua
aktiivista toimintaa

  • Bän­di­leiri II 12.–16.6.2023  Leiri on suun­nattu 13.–18. ‑vuo­tiaille edis­ty­neille soit­ta­jille. Lei­rillä opi­taan soit­ta­maan omia soit­ti­mia yhteen bän­din kanssa. Lei­ri­läi­sillä on mah­dol­li­suus kokeilla myös uusia soit­ti­mia ja tutus­tua eri­lai­siin musiik­ki­tyy­lei­hin. Ohjaa­jina toi­mi­vat Sampo Oika­ri­nen ja Riku Ryy­nä­nen. Aika: ma-pe klo 10–16.Paikka: Leh­mossa nuorisopalveluiden […]
  • Nuor­ten bän­di­leiri I 5.–9.6.2023   Leiri on suun­nattu soi­ton alkeet osaa­ville 13.–18. ‑vuo­tiaille nuorille.Leirillä opi­taan soit­ta­maan omia soit­ti­mia yhteen bän­din kanssa. Lei­ri­läi­sillä on mah­dol­li­suus kokeilla myös uusia soit­ti­mia ja tutus­tua eri­lai­siin musiik­ki­tyy­lei­hin.  Ohjaa­jina toi­mi­vat Sampo Oika­ri­nen ja Riku Ryy­nä­nen. Aika: ma-pe klo 10–16Paikka: […]
  • Lii­kun­nal­li­nen moni­la­ji­kerho  8–13 ‑vuo­tiaille 24.–27.7.2023 Lii­kun­nal­li­sessa moni­la­ji­ker­hossa kokeil­laan eri liikuntalajeja.Lajeina: lii­kun­nal­li­set pelit ja lei­kit (ulkona ja sisällä), fat­bike-pyö­räily, ylei­sur­heilu, ammunta, fris­bee­golf, koripallo/sulkapallo, jal­ka­pallo, sähly, peh­mis­pomp­pis ja pesä­pallo. Mikäli keli sal­lii, käymme Vie­re­vän­nie­mellä uimassa. Aika: ma-to klo 9–15. Paikka: Kon­tio­lah­den urhei­lu­kenttä, Vie­re­vän­nie­men­tie 4 Hinta: […]
  • Pur­si­leiri 12.–16.6.2023  Leiri on 9–12 ‑vuo­tiaille ja siellä ope­tel­laan tur­val­lista vesillä liik­ku­mista sekä pereh­dy­te­tään pur­jeh­duk­sen perus­tei­siin. Lei­ri­läi­sen tulee olla uima­tai­toi­nen, vaa­ti­muk­sena 25 met­rin uima­taito. Leiri toteu­te­taan yhteis­työssä Kon­tio­lah­den evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan kanssa.    Aika: ma-pe klo 9–15.30. Paikka: Kon­tio­lah­den satama. Hinta: 40 euroa, […]
  •   Sir­kus­leiri 5.–9.6.2023      Leiri on 1.–6. ‑luok­ka­lai­sille ja siellä ope­tel­laan muun muassa akro­ba­tiaa ja jonglee­rausta sekä lei­ki­tään sisällä ja ulkona. Lei­rin päät­teeksi val­mis­tamme esi­tyk­sen, jota per­heen­jä­se­net voi­vat tulla kat­so­maan. Ohjaa­jat: Miika Nuu­ti­nen ja Mari Pyyk­kö­nen Aika: ma-pe klo 9–14. Paikka: […]